Choď na obsah Choď na menu
 


Peter Chudej promoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v roku 2001. Po ukončení študia pracoval na Katedre hydinárstva a malých hospodarskych zvierat, kde pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Na Univerzite v rokoch 2001 – 2005 prednášal predmet Poľovníctvo a Farmové chovy zveri. O d roku 2008 pôsobí ako  Manager pre Slovensko pre medzinárodnu výživarsku firmu Alltech.

 

Vo svojej vedckej činnosti sa venuje:

 

  • chovu raticovej zveri
  • chovu pernatej zveri
  • kraniometrii raticovej zveri a hodnoteniu trofejí
  • vplyvom ekologickým (abiotickým a biotickým) činiteľom prostredia na raticovú zver
  • výžive hospodárskych zvierat a raticovej zveri

 

Vážení priatelia, chovatelia a milovníci jelenej zveri, 
 

      Chov raticovej zveri je v súčasnosti  ovplyvnený mnohými faktormi životného prostredia, či už biotického alebo abiotického. Jednou zo základných životných potrieb organizmu na pokrytie nárokov metabolizmu, rastu a reprodukcie je prostredníctvom výživy. Kvalitná výživa zabezpečí jelenej zveri optimálny rast, zdravie a pohyb. 

  Avšak chov raticovej zveri na farmové účely nie je až tak jednoduchý ako sa na prvý pohľad zdá a to nielen z toho dôvodu, že zver žije v ohraničnom priestore a má obmedzené možnosti výživy, ale aj kvôli zmeneným ekologickým podmienakam, ktoré môžeme v posledných dekádach tohto storočia sledovať. Preto je otázka výživy jednou z kľúčových záležitostí úspešného chovu jelenej zveri. 

      Nové  trendy a vývoj v oblasti výživy  priniesli do chovu raticovej zveri mnoho otázok a rozdielnych názorov, ktoré treba neustále riešiť a minimálne zodpovedať. Za týmto účelom sa v rámci organizácie SADF vytvorila výživárska sekcia, ktorej jedným z cieľov je usmernovať aktivity v oblasti výživy. Výsledkom je zhodnocovanie výživy a  pokusov ako ukážka, že všetky výsledky majú svoje opodstatnenie. V rámci sekcie plánujeme uskutočniť niekoľko iniciatív, ktore budu zamerané na vzdelávanie prostredníctvom konferencií a odborných článkov a  budú informovať verejnosť o výsledkoch v chove jelenej zveri. 

      Cieľom výživárskej sekcie je koordinovane riadiť výživu na úrovni fariem, spolupracovať s vedeckými inštitúciami a samotnými chovateľmi jelenej zveri na Slovensku ale aj v EU a získané poznatky aplikovať v chove jelenej zveri. 

      Je to úloha zodpovedná a náročná, ale s odborným prístupom verím, že získame množstvo hodnotných informácií, ktoré budeme môcť využiť v chove jelenej zveri, či už na farmách, alebo vo voľnej prírode.

  

S pozdravom 

Ing. Peter Chudej

 

Chov bizóna v Amerike

15. 2. 2010

 
Celý príspevok | Rubrika: zahraničie | Komentáre: 1

Poľovníctvo v Novom Škótsku

1. 9. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: zahraničie | Komentáre: 0